X

Sammanfattning bokningsvillkor & bestämmelser

Dessa är villkoren som gäller för alla bokningar som görs på den här webbplatsen. Alla hänvisningar till "vi", "oss" eller "vår" i dessa termer hänvisar till operatören av denna webbplats, vilket i slutändan ägs av Hostelworld.com Ltd


Våra Villkor, Regler och Tillkännagivanden.

Din användning av denna webbplats och alla bokningar som görs via denna hemsida regleras av dessa användarvillkor ("Villkoren'). Du samtycker till att använda denna webbplats i enlighet med och med förbehåll för dessa villkor.

Villkoren (tillsammans med vår sekretesspolicy) utgör hela avtalet mellan dig och Hostelworld.com Limited ('Hostelworld.com').

Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda denna webbplats och inte göra en bokning via hemsidan.


Här är en sammanfattning av de viktigaste villkoren. För fullständig version - klicka här


 1. Vem tillhandahåller resetjänsterna? Vi underlättar bearbetning och bokning av boende och andra resetjänster ("resetjänsterna"). Vi erbjuder inte, äger eller genomför några resetjänster själva och i synnerhet tillhandahåller, äger eller driver vi inte något boende. Eventuella förteckningar eller omdömen på denna webbplats bör inte tas som en rekommendation av något särskilt boende eller tjänster från oss .
 2. Vi mottar depositionen på uppdrag av resetjänstarrangören. När du gör en bokning på denna hemsida kommer du att bli skyldig att betala en deposition som vi mottar som ombud för och på uppdrag av den aktuelle resetjänstarrangören. Resetjänstarrangören kommer sedan dra av denna deposition från den totala avgiften för bokning och du betalar sedan resterande summa direkt till resetjänstarrangören vid ankomsten.
 3. Vi ber er också att betala en bokningsavgift. Du kommer också att åläggas att betala en bokningsavgift till oss när du gör en bokning.
 4. Varför välja Standard flexibel bokning? Om du väljer Standard flexibel bokning när du gör din bokning kommer du att debiteras en mindre avgift och, i gengäld, om du senare väljer att avboka din bokning, får du inte din deposition återbetald i kontanter, men kommer att krediteras tillbaka till ditt My World-konto i amerikanska dollar (förutsatt att du har avbokat inom den tid som krävs av resetjänstarrangören, se dess villkor) och du kommer att kunna återanvända det krediterade beloppet för framtida bokningar på vår webbplats under en period av 6 månader på och från avbokningsdagen. BOKNINGSAVGIFTEN ÅTERBETALAS INTE.
 5. Vad händer om du väljer icke-flexibel bokningen? Om du väljer att göra en icke-flexibel bokning och du avbokar din bokning så kommer DEPOSITION OCH BOKNINGSAVGIFTER INTE BETALAS TILLBAKA. Om du inte väljer ett flexibelt bokningsalternativ, kommer din bokning anses vara en icke-flexibel bokning. Kunder som väljer icke-flexibla bokningar bör notera att även om din deposition och bokningsavgift inte kommer att återbetalas under några omständigheter, måste du avboka inom den tid som anges i resetjänstarrangörens avbokningsregler för att undvika att debiteras en extra betalning för en "no show" (se nedan).
 6. Om du varken valde Standard Flexibel Bokning eller icke-Flexibel Booking , kommer din bokning automatiskt betraktas som en icke-flexibel bokning.
 7. Ibland måste vi konvertera den valuta som du betalar i. Depositionen och bokningsavgiften som du betalar kommer att betalas i den valuta som du väljer som din "fakturavaluta" när du gör din bokning. Om boendepriset laddades upp av leverantören av resetjänsterna i en annan valuta, kommer depositionsavgiften som du kommer att debiteras i din betalningsvaluta att beräknas genom att omvandla depositionspriset i din betalningsvaluta med Hostelworlds standardväxelkurser.
 8. Hur du avbokar din bokning. Du kan avboka alla bokningar som du gör, förutsatt att du gör det inom den uppsägningstid som anges i resetjänstarrangörens avbokningsregler (se dess villkor för detaljer) och förutsatt att du alltid avbokar minst 24 timmar före din planerade ankomst. Vänligen avboka via "Mitt konto" genom att logga in på www.hostelworld.com.
 9. Avgifter för "no-show". Om du inte skulle komma utan att avboka 24 timmar i förväg (eller mer, detta specificieras i resetjänstleverantörens villkor)  har resetjänstarrangören rätt att debitera ditt kreditkort en natts vistelse (där du har bokat logi) eller för hela den guidade visningen eller annan reseservice. Du bör kontrollera resetjänstarrangörens egna villkor för fullständiga uppgifter om deras avbokningsregler.
 10. Vi ​​agerar som ombud för resetjänstarrangören - vad betyder det? När du gör en bokning på hemsidan, är ditt avtal för resetjänster (inklusive boende) med resetjänstarrangören, INTE vår hemsida som agerar som ombud för resetjänstarrangören. Det är resetjänstarrangörens ansvar att förse dig med resetjänsterna. Vi är inte ansvariga för fullgörandet av en bokning som görs via vår hemsida eller för kvaliteten på boende eller andra resetjänster som är bokade och i synnerhet är vi inte ansvariga för några problem, olyckor, sjukdomar eller annat som orsakas av boendet eller andra resetjänster eller som drabbar dig eller någon i ditt sällskap under din vistelse (och vi rekommenderar att du kontrollerar resetjänstarrangörens egna villkor för mer information om dina rättigheter i förhållande till de tjänster som de erbjuder).
 11. Vem du ska kontakta om det finns ett problem med ditt boende. Skulle ett problem uppstår med ditt boende, bör du kontakta resetjänstarrangören. Om du har ett problem med den bokning som du har gjort via vår hemsida, vänligen kontakta oss direkt via customerservice@hostelworld.com.
 12. Vårt ansvar gentemot dig. Vår maximala sammanlagda ansvar gentemot dig (och alla andra parter som är en del av bokningen) i förhållande till varje bokning som görs via Hostelworld.com (oavsett om det handlar om avtal, åtalbar handling eller annat) ska begränsas till värdet av bokningsavgiften som blivit betald för den bokningen.
 13. Hur vi beräknar våra omdömen. Omdömen som visas på webbplatsen baseras dels på feedback från personer som har bokat och utnyttjat de relevanta resetjänsterna eller har bott i den aktuella boendet, och dels på andra faktorer, såsom den information som vi får från resetjänsteleverantörerna själva (till exempel uppgifter om vilka bekvämligheter som finns på varje hostels). Vi tar inget ansvar för feedback eller de åsikter som uttrycks av de människor som har bott i det aktuella boendet, och heller är vi ansvariga för riktigheten i den information som vi får från resetjänsteleverantörerna.